Firma SZERWAL

Firma Szerwal z Bielska-Bialej existuje na trhu od roku 1991. Hlavným profilom činnosti je najmä veľkoobchodná distribúcia údenín a hydiny na tuzemskom a zahraničnom trhu. Odberateľmi našich výrobkov je veľa obchodných sietí, supermarketov a drobných podnikateľov.

Taktiež sa zaoberáme búraním hydinového mäsa určeného na spracovanie, ktoré je pod stálym veterinárnym dozorom a na maloobchodný trh, čo zaručuje bezpečnosť potravín. V našej ponuke sa nachádza úplný sortiment čerstvej a mrazenej hydiny. Viac ako 1000 položiek údenín a mäsa rôzneho druhu dovoľuje komplexne zásobiť každý predajný stánok v spojení s atraktívnymi podmienkami spolupráce.

Keď Vám chceme ponúknuť výrobky najvyššej kvality, tak spolupracujeme s najväčšími, renomovanými a uznávanými mäsokombinátmi v mäsovom odbore v tuzemsku. Disponujeme vlastným špecializovaným zásobovacím parkom, ktorý je rozdelený podľa nosnosti, z dôvodu ktorého sme schopní vykonať každú objednávku v príslušnom čase. Predaj vedieme tiež na zásade vansellingu. Na prvom mieste kladieme spokojnosť a satisfakciu klientov, pričom sa plne prispôsobíme jeho očakávaniam.


Wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej

CEL PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

BENEFICJENT: SZERWAL 2014 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

© 2013 by:
Distribučné Centrum Údenín a Hydiny SZERWAL
Všetky práva vyhradené.

wędliny i drób - Szerwal

Rzetelna Firma